Gwaddol Prydain oddi Fry

Nod Prydain oddi Fry, prosiect a barhaodd am bedair blynedd, oedd diogelu 95,000 o’r ffotograffau hynaf a mwyaf gwerthfawr yng Nghasgliad Aerofilms, sef y rheiny’n dyddio o 1919 hyd 1953. Ar ôl eu diogelu, cafodd y ffotograffau eu sganio i gynhyrchu delweddau digidol ohonynt a rhoddwyd y rhain ar y wefan hon i’r cyhoedd eu gweld. Cafodd y prosiect ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, Sefydliad Foyle a rhoddwyr eraill. Erbyn hyn y mae mwy na 95,000 o ddelweddau ar y wefan. Mae’r wefan yn rhoi cyfle i chi rannu a chofnodi eich atgofion a’ch gwybodaeth am y lleoedd sy’n cael eu dangos yn y casgliad.

Rhan bwysig iawn o’r prosiect oedd gweithgareddau cymunedol: cafodd atgofion eu cofnodi ar dudalennau grŵp, a chafodd darnau celf eu creu gan grwpiau a oedd wedi cael eu hysbrydoli gan ddelweddau yn y casgliad. Mae’r dudalen hon yn tynnu sylw at beth o’u gwaith.

Hanes Aerofilms

Atgofion am Aerofilms Ltd a dynnodd gymaint o’r ffotograffau sydd i’w gweld ar y wefan.

More

Sut mae Digido’n Digwydd

Mae prosiect ‘East Oxford from Above’ yn rhoi cipolwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith a wnaed gan dîm prosiect Prydain oddi Fry.

More

Y Darlun Mawr

Gŵyl ryngwladol yw ‘Y Darlun Mawr’ sy’n annog pobl o bob oedran a gallu i arlunio. Bu’r grŵp hwn yn canolbwyntio ar ddathliadau Darlun Mawr y prosiect Prydain oddi Fry.

More

Gwau dros Brydain

Cafodd lluniau o’r sgwadron o awyrennau wedi’u gwau a gynhyrchwyd ar hyd a lled Prydain eu llwytho i fyny gan yr ‘edafeddhedwyr’!

More

Llyfr Prydain oddi Fry

A selection of the best pictures as chosen by the users of the website. The choices fed into the publication "Aerofilms: A history of Britain from Above"

More

Atgofion Govan

A series of audio recordings of memories of work, friendships, growing up, family, romance and work triggered by images in the collection.

Flora recalls family memories of Govan centered around the shipyards, James remembers the dangerous and daring games he played in Govan as a boy and the infamous Wine Alley is remembered, but was it a victim of unfair prejudice?

More

Studio 3 - Birds Eye View

Studio 3 is one of the projects for adults run by Artlink West Yorkshire, an arts in the community organisation based in Leeds.

We ran a 12 week project called "Bird's Eye View" in response to some of the images we have found from the amazing collection on the Britain From Above website.

We have been producing lots of artwork inspired by these aerial photos, particularly with different macro & micro perspectives on things, textures, marks, lines, patterns and layers.

More

Architecture Design Animation

Primary and secondary school children created animated stories based on their research into the Aerofilms images. Each image is listed and a link to the record showing the animations created by the children.

More

Prosiect Cymunedol Trimsaran

Dangosir yr holl waith a wnaed gan bobl Trimsaran i gynhyrchu model 3D o’u pentref ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

More

Grŵp Hanes Lleol Brandon a Hamsteels

A project group in the Deerness Valley. Images, memories, audio and video items collated from residents about the area and mining communities captured in images from the collection.

More

Borders - Grŵp Cumbria a Dumfries & Galloway

This project had a geographic focus on the Solway Firth, aiming to link rural communities on the coast in Cumbria and Dumfries & Galloway.

Local groups from rural communities in Bowness on Solway, Cockermouth, Annan and Kirkcudbright uncovering their stories about place.

More

Grŵp Pelton Fell

Video and audio memories from a local history group near Chester-Le-Street.

More

Grŵp Bensham

A partnership project with blind and partially sighted users of Sight Service Gateshead.

More

Grŵp Parkfield

A school group carrying out a history project about Torbay beaches.

More

Fideos