Cysylltu â ni

Mae gwefan Prydain oddi Fry yn cael ei rhedeg ar y cyd gan Historic Environment Scotland (HES), Historic England (HE) a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC).

I wneud ymholiad cyffredinol, defnyddiwch ein ffurflen ymholi.

Os oes gennych ymholiad am archebu a phrynu delweddau digidol, cysylltwch ag HES Enterprises.

Ffôn +44 (0)131 651 6872 [enwch ‘Britain from Above’] 
Ffacs +44 (0)131 662 1477 
E-bost ffurflen holi am lun

 

Os oes gennych chi gwestiwn am gasglu a phrynu printiau:

 

Casgliad Aerofilms Cymru – bydd cyfeirnodau lluniau Aerofilms Cymru’n cychwyn ag WPW neu WAW. Os bydd eich ymholiad yn cyfeirio at un o’r lluniau hynny, cysylltwch ag CBHC, Plas Crug, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1NJ. Cyfeiriad e-bost:chc.cymru@cbhc.gov.uk

Casgliad Aerofilms Lloegr – bydd cyfeirnodau lluniau Aerofilms Lloegr yn cychwyn ag EPW neu EAW. Os bydd eich ymholiad yn cyfeirio at un o’r lluniau hynny, cysylltwch ag Archive Services, English Heritage, The Engine House, Fire Fly Avenue, Swindon SN2 2EH. Cyfeiriad e-bost: archive@english-heritage.org.uk.

Casgliad Aerofilms yr Alban – bydd cyfeirnodau lluniau Aerofilms yr Alban yn cychwyn ag SPW neu SAW. Os bydd eich ymholiad yn cyfeirio at un o’r lluniau hynny, cysylltwch ag RCAHMS, John Sinclair House, 16 Bernard Terrace, Caeredin/Edinburgh, EH8 9NX neu defnyddiwch ein ffurflen holi am lun.

Sylwch mai cyfeirnodau sy’n cychwyn ag XPW neu XAW sydd i luniau o wledydd eraill. Os oes gennych chi ymholiad ynghylch un o’r lluniau hynny, cysylltwch ag Archive Services, English Heritage, The Engine House, Fire Fly Avenue, Swindon SN2 2EH. Cyfeiriad e-bost: archive@english-heritage.org.uk